See All Categories

Learn More


[P00000OQ] Rousey 24/26 အဂၤလန္ ဒီဇိုင္း စက္ဘီး

(International shipping available)
Visit Store
Basic Information
Product Name Rousey 24/26 အဂၤလန္ ဒီဇိုင္း စက္ဘီး
Price ₩216,000 $181.01
Product Code P00000OQ
Model ssk00037
Domestic / International Shipping Local Shipping
Share This
Share This

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Product Option
ကုန္ပစၥည္းမ်ား

Select item with details above

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

Size Charts

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Rousey 24/26 အဂၤလန္ ဒီဇိုင္း စက္ဘီး up down 216000 (  )
Price(Quantity) : 0 (0 item)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

Buy NowBackorder Add to Cart SOLD OUT Add to Wish List

Deals

Product DetailsRousey 24/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Payment

ပစၥည္းအခ်က္အလက္
ပစၥည္းအမည္ Rousey 24/26 အဂၤလန္ ဒီဇိုင္း စက္ဘီး
အရြယ္အစား ၂၄ လက္မ(150cm မွ 170cm အထိ) ၊ ၂၆လက္မ(160cm မွ 180cm အထိ)
ထုတ္လုပ္သူ DENZEL
အေရာင္ အစိမ္းရင့္ ၊ အနက္ရင့္
A/S ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၅၁-၇၄၇-၆၂၂၇

Shipping

 • Shipping Method : Parcel Service
 • Shipping Area : A Region.
 • Shipping Cost : ₩2,500
 • Shipping Time : 3 - 7 days
 • ပို႔ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္
  ပို႔ေဆာင္မႈနည္းလမ္း : အိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္(တစ္နိုင္ငံလံုး ၁ရက္~၂ရက္)
  ပို႔ေဆာင္မႈ နည္းလမ္း - အိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ (တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၁ရက္~၄ရက္)
  ပို႔ခ း ဝမ္ ၅ေသာင္း ေအာက္ ဝယ္ယူခ်ိန္တြင္ ပို႔ခ ဝမ္ ၃၀၀၀ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္။
  ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစု - စက္ဘီးျဖစ္ပါက 경동택배 ျဖင့္ ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး အပိုပစၥည္းတို႔ကို 옐로우캡 택배မွ ပို႔ေပးေပးသည္။
  ေပးပို႔ၾကာခ်ိန္ ေငြသြင္းထားေသာ ေန႔မွစျပီး ၁~၄ရက္ေလာက္ ၾကာႏိုင္ပါသည္။
  စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြ၊ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္မူ အနီးဆံုး ရံုးဖြင့္ရက္တြင္ မွာၾကားထားမႈ အစဥ္လိုက္အတိုင္း ပို႕ေဆာင္ေပးမည္။
  ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ၏ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပို႔ေပးေန႔ရက္သည္ ၁~၃ရက္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။
  ဂ်ယ္ဂ်ဴဒို ႏွင့္ ကၽြန္း၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ထပ္ေဆာင္းပို႔ခ (ပစၥည္းပို႔ခ်ိန္တြင္ ဝမ္ ၅၀၀၀~၂၀၀၀၀) ကုန္က်ႏုိင္ပါသည္။
  စက္ဘီးပစၥည္းမ်ားမွာ အေလးခ်ိန္စီးျပီး အရြယ္ၾကီးေသာေၾကာင့္ တစ္ထုပ္တည္း ပို႔ရန္ ခက္ခဲပါသည္။
  သို႔ေသာ္ အပိုပစၥည္းမ်ားမွာ တျခား ဝယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတူတူ တစ္ပါတည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
  ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ စင္တာသို႔ ေပးပို႔ျပီး ေပးပို႔ နံပါတ္ထုတ္ယူထားေသာ 경동 ပို႔ေဆာင္ေရး၏ ထူးျခားခ်က္အရ ေပးပို႔ေနရာ သတ္မွတ္နံပါတ္ကို မွတ္ပံုတင္ျပီး ေပးပို႔မႈ အစီအစဥ္က အနည္းနဲ႕ အမ်ား ၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
   (ပို႔ေဆာင္မႈ စာရင္း စာရင္းသြင္း အခ်ိန္ ၈နာရီတြင္ စာရင္းသြင္း)

Returns & Exchanges

ပစၥည္းျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ လဲလွယ္ျခင္း
*စက္ဘီး တပ္ဆင္မႈ ျပီးဆီးမွ ဂိုေဒါင္ထုတ္ျခင္း
    ၁စီးကို မိနစ္ ၃၀အထက္ တပ္ဆင္မႈကို စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ထုပ္ပိုးမႈကို ေဖာက္ယူျပီး တပ္ဆင္ၾကည့္ရႈျပီး စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကို စစ္ေဆးထုပ္ပိုးျပီးမွ ဂိုေဒါင္မွ ထုတ္ပါသည္။
အားလံုးတပ္ဆင္ျပီးသား စက္ဘီးကို ရရွိျပီးေနာက္ ထုပ္ပိုးမႈကို ျဖည္လိုက္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ထုပ္ပိုးရန္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။
မလံုျခံဳေသာ ထုပ္ပိုးမႈေၾကာင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ၏ ပို႔ေဆာင္မႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပ်က္စီးမႈ ရွိရွိကို မေျပာႏိုင္ပါ။
လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ရရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီ ဂိုေဒါင္မွ တပ္ဆင္ထုတ္ေပးလိုက္ေသာ ပစၥည္း၏ တစ္စစီ ျဖဳတ္ျပီး စက္ရံုသို႔ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ထုပ္ပိုးေသာ Boxႏွင့္ ျပန္လည္ ထုတ္ပိုးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထို အေျခအေနတြင္ Box ခ ဝမ္ ၁၀၀၀၀၊ အသြားအျပန္ ပို႔ခ ဝမ္ ၂၄၀၀၀၊ ဝန္ေဆာင္ခ ဝမ္ ၂၀၀၀၀ ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ၅၄၀၀၀ေလာက္ ရံႈးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ေျပာင္းစိတ္လြဲ ျဖစ္မႈေၾကာင့္ ပစၥည္းျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ လဲလွယ္လိုေသာ အခ်ိန္တြင္ ဝမ္ ၅၄၀၀၀ကို က်ခံရမည္။
*ပစၥည္းျပန္ေပးေသာ အခ်ိန္တြင္ ေသခ်ာေပါက္ သေဘာတူထားေသာ 경동택배 ပို႔ေဆာင္ေရးကို သံုးျပီး ပို႔ေပးရန္။
  ကုန္က်စရိတ္ ဝမ္ ၅၄၀၀၀ = အသြားအျပန္ ပို႔ခ (ဝမ္ ၂၄၀၀၀) + တပ္ဆင္ဝန္ေဆာင္ခ (ဝမ္ ၂၀၀၀၀) + Box ခ (ဝမ္ ၁၀၀၀၀)
*တာရာတို႔ ကၽြတ္တို႕သည္ ပံုမွန္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းအေသးစားမ်ား ျဖစ္သည္။ စက္ဘီး လာပို႔လွ်င္ တာရာ ေလဖိအားမွ စျပီး စစ္ေဆးရမည္။ ထူးျခားခ်က္ရွိပါက ဓါတ္ပံုရိုက္ထားျပီး ကာစတင္မာ စင္တာကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
စက္ဘီး တာရာႏွင့္ ကၽြတ္တို႔သည္ အေသးစား အပိုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ေသာေၾကာင့္ သတ္မွတ္ ကုန္ဆံုးရက္ မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးေနရင္ ဘီးေပါက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားလွ်င္ နီးစပ္ရာ စက္ဘီအေရာင္းဆိုင္သို႔ သြားျပီး ျပင္ႏိုင္ပါသည္။
*လဲလွယ္ခ်ိန္၊ ပစၥည္းျပန္ေပးခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးထားေသာ အေျခအေနမဟုတ္ေသာ Box မရွိဘဲ ပို႔လွ်င္ ရိုရြင္းေသာ ထုပ္ပိုးမႈျဖင့္ ပို႔ေဆာင္လွ်င္ ဆံုးရံႈး ပ်က္စီးရန္ ရာႏႈန္းမ်ားေသာေၾကာင့္ အေစာပိုင္း ထုတ္ပိုးထားေသာ ပံုစံအတိုင္း ထုတ္ျပီး ပို႔ေပးရပါမည္။ ထုပ္ပိုးမႈ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ စက္ဘီးပ်က္စီးျပီး ဂိုေဒါင္သို႔ ေရာက္လာပါက မွာယူသူမွ ပို႔ခကို အကုန္က် ခံရမည္။ 
*Box မရွိဘဲ လဲလွယ္ျခင္း၊ ပစၥည္းျပန္ေပးျခင္း လံုးဝ မရပါ။
*ဂိုေဒါင္မွ မထုတ္ခင္ ေစ်းေလွ်ာ့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ ၁၁နာရီ မတိုင္ခင္ ကာစတင္မာ စင္ဆာသို႔ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း (၀၇၀-၄၄၁၄-၀၉၅၂)(၀၁၀-၂၀၀၉-၀၉၅၂) တနည္းအားျဖင့္ အထက္ပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ အမွာစာမ်ားတြင္ စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္သည္။
 အထူးသျဖင့္ naver pageမွ ေငြေပးေခ်ပါက ဒီ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ပါေသာ္လည္း ကာစတင္မာ စင္တာတြင္ ေသခ်ာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
ညွိႏိႈင္းမရေသာ “ *ဂိုေထာင္မထုတ္ခင္ <Orderမွာမႈကို ျဖတ္သိမ္းျခင္း>ကို ဂိုေဒါင္မွ ထုတ္ယူေသာ အေျခအေနတြင္ ပစၥည္းျပန္အပ္လက္ခံအဆင့္တြင္သာ ကုန္က်ေသာ ကုန္က်စရိတ္ (အသြားအျပန္ ပို႔ခ ၂၄၀၀၀ ဝမ္) ေပးေဆာင္ရမည္။

Product Inquiry

Reviews

Write your reviews here.

There are no posts to show

Write a Review See All

Q&A

Product related questions and answers

There are no posts to show

product questions See AllCart 0 item(s)

Top


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close